Skip to content

MÅNADSBREVET

ur Månadsbrevet mars 2023

“Öknen är bitvis förfärlig att vistas i, och ibland känner man stor förvirring av att vara där. Där går verkliga, värdefulla saker förlorade. I öknen torkar somligt sönder, och när man är mitt i den är det snart sagt omöjligt att förstå vad det ska tjäna till. Den överväldigande känslan av övergivenhet frestar oss alltid att fly. Allt gräs är som bekant grönare än sand. Men om jag motstår flyktmekanismerna och stannar kvar är det också i öknen blicken klarnar. Det är där vi, med Guds hjälp, kan få syn på de makter som sökt äga vårt hjärta.” – Fredrik Lignell

ekibs

BOKA PLATS

PÅSKEN - DE HELIGA TRE DAGARNA

VÅRDNÄS STIFTSGÅRD ● 6-9 APRIL 2023

RETREAT I BOSE, ITALIEN

ORDET BLEV MÄNNISKA ● 18-24 APRIL 2023

THE WISDOM OF THE DESERT

RETREAT & SAMTALSDAGAR ● 4-7 MAJ 2023

EKIBS FÖRLAG

EKiBS Förlag ger ut böcker som hämtat sin näring ur kyrkans rika tradition av bön och gudstjänstliv. EKiBS Förlag tillhör den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, som också utger den ekumeniska Tidskriften Pilgrim.

I mitten av 2010-talet gav EKiBS Förlag ut Tideböner under året. Den omfattar fyra veckors dagliga tideböner för ordinarie tid under året och innehåller Psaltaren i dess helhet. Det var inledningen av en långsiktig utgivning av tidebönsböcker för kyrkoårets alla tider. I dag finns kompletterande tidebönsböcker för advent, fastan, påsk och jultiden.

EKiBS Förlag samverkar med Silentium Skrifter, vars böcker också finns att beställa via förlagets hemsida.

TIDSKRIFTEN PILGRIM

Pilgrim är en ekumenisk tidskrift för andlig vägledning som formulerar en kontemplativ livshållning för nutidsmänniskan. I fyra utgåvor årligen utforskar Pilgrim tro och andlighet som erfarenhet och dess konsekvenser för individen, kyrkan och samhället. Varje nummer har ett huvudtema med essäer, samtal och vägledande texter, samt en omfångsrik recensionsdel.

Pilgrim har en referensgrupp som består av personer som representerar katolsk, ortodox, svenskyrklig och frikyrklig tradition.

Tidskriften Pilgrim utges av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

AKTUELLT NUMMER

JOHANNESAKADEMIN

Johannesakademin är en ekumenisk studie- och samtalsmiljö där teologi och kyrka, studier och bön hålls samman. Med särskild inriktning på arvet från den tidiga kyrkan, den monastiska traditionen och den östliga kristenheten vill Johannesakademin i kurser, seminarier och rundabordssamtal ge näring åt och redskap för en teologisk och andlig fördjupning som idag efterfrågas av alltfler, samt bidra till att göra dessa traditioner tillgängliga för dagens svenska kristenhet.

Johannesakademin förvaltas av den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Akademin riktar sig till såväl lekmän som präster och pastorer som söker fördjupning och fortbildning. Studier inom Johannesakademin kräver inga akademiska meriter, endast ett genuint intresse. Genom att vara en mötesplats för människor som söker de för hela kristenheten gemensamma rötterna vill Johannesakademin verka för en större enhet mellan kyrkans olika traditioner.

Johannesakademins hjärta är dess bibliotek och studierum, som sedan sommaren 2022 finns på Klostergatan 46 i Linköping.

ekibs