Skip to content

RETREATER | BOKA PLATS

TEMARETREAT

DERNULF & EDIN | 21-24 NOVEMBER 2024

FÖRSONAS MED LIVET

ESBJÖRN HAGBERG | 10-13 OKTOBER 2024

MOD ATT MOGNA | KORTRETREAT

ÄSPÖGÅRDEN, SKÅNE | 20-22 SEPTEMBER 2024

EKIBS SOMMARMÖTE MED GENERALKAPITEL | NYA SLOTTET BJÄRKA-SÄBY

IMG_1720

OM SOMMARMÖTET
Varje år möts Ekumeniska Kommunitetens medlemmar och noviser till ett sommarmöte med generalkapitel. Programmet under sommarmötet består bland annat av föredrag, bibelstudier och gudstjänster. Kommunitetens årsmöte sammanfaller också med sommarmötet. Under dagarna tillsammans ges det utrymme för samtal och fördjupande reflektioner om kommunitetens regel. 

Under söndagens mässa sker löftesavläggelse för de noviser som önskar inträda i kommuniteten och de som redan är medlemmar förnyar därefter sina löften inför det kommande året. Sommarmötet är ett bra tillfälle för vänner till kommuniteten att lära känna dess medlemmar och spiritualitet.

Volontär?
Till skillnad från tidigare år kommer vi inte ha arbetsgrupper i köket denna sommar. Istället finns möjligheten att anmäla sig som volontär för att tillsammans med Emanuel Eriksson, som ansvarar för köket, arbeta under dagarna. För dig som är volontär kommer dagarna framförallt bestå av köksarbete vilket gör att möjligheten att delta i sommarmötets program är mycket begränsad. EKiBS står för hela kostnaden för dig som är volontär. Skriv till oss på info@ekibs.se om du önskar vara volontär under sommarmötet.

PILGRIMS HÖSTMÖTE 2024 | “ÄLSKA HELA VÄRLDEN!”

Pilgrims Höstmöte är ett ekumeniskt möte med inriktning mot andlig vägledning i vår tid. Det är en helg som består av gudstjänster, seminarier, samtal, kultur och konserter. Höstmötet har arrangerats sedan 2005 av tidskriften Pilgrim i samverkan med studieförbundet Bilda och sedan 2008 även med Ekumeniska Kommuniteten. Sedan 2021 sker det också i samarbete med Linköpings domkyrkoförsamling, Equmeniakyrkan i Linköping och Babettes Kafferi. Helgen riktar in sig på unga vuxna, men är öppet för alla som är intresserade av att delta.

Temat för årets upplaga av höstmötet är “Älska hela världen!”. Bland de medverkande finns Luke Bretherton, Nicolas Lunabba, Sr Katarina OSB, Charbel Rizk, Liselotte J Andersson, Andreas Nordlander, Kristoffer Lignell, Mirjam Hemström, Sara Parkman, Eric Schüldt, Nina Alexandra och Peter Halldorf.

ekibs