Skip to content

MÅNADSBREVET

ur Månadsbrevet ● januari 2023

“I tider av förvirring behöver man stanna upp och vaka i bön. De vise männen visar oss idag att man också behöver vara beredd att omedelbart bryta upp när vi väl fått ett tecken från Gud. Målet för uppbrottet är tillbedjan. Vägen till ljuset kan också gå genom att agera i barmhärtighet. Uppfyllandet av den profetia som också kommer från Jesaja väntar på världens gensvar.” – Jonas Eveborn

ekibs

BOKA PLATS

STORRETREAT I VÅRDNÄS

LÄNGRE IN I BÖNENS LAND ● 9-12 FEBRUARI 2023

RETREAT VID FASTANS BÖRJAN

BJÄRKA-SÄBY ● 22-26 FEBRUARI 2023

PÅSKEN - DE HELIGA TRE DAGARNA

VÅRDNÄS STIFTSGÅRD ● 6-9 APRIL 2023

THE WISDOM OF THE DESERT ● 4-7 MAJ 2023

RETREAT & SAMTALSDAGAR MED BISKOP THOMAS
ekibs