Skip to content
Menu

Antoniosgården

Antoniosgården är en liten ekumenisk retreatmiljö, där kristna från olika kyrkor möts till gemensam bön och gudstjänst.

I en avskild skogsglänta på Kållandsö i Vänern gestaltas ett lokalt uttryck av den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

Här finns bönekapell, bokbord, två enkla gästrum och en ikonverkstad. Morgon och middag ber vi tideböner med Psaltarens ord och på onsdagskvällar firas växelvis vesper, västlig eller östlig mässa.

Antoniosgården är en plats i vardande. Just nu konstrueras en ny byggnad, som bland annat kommer att inrymma ett bibliotek.

Antoniosgarden
MG_2767_blekare

Ikonverkstaden

I den mindre stugan på Antoniosgården har ikonograf Robin Johansson sin verkstad. Här skrivs ikoner måndag till fredag, enligt kyrkans urgamla tradition och här arbetar också Robins hustru Lisa med att tillverka tryckta ikoner.