Skip to content

BLI MEDLEM

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är öppen för alla som vill dela vår gemenskap och vår vision. Till gudstjänster, retreater, pilgrimsresor och andra möten inbjuder vi också våra vänner.

Vägen in i kommuniteten innebär vanligen tre steg. Det första är att man blir kommunitetens vän, tar del av månadsbrev, bibelläsningsplan och bekantar sig med regeln. Genom besök i Bjärka-Säby lär man känna kommunitetens spiritualitet och liturgi. Det andra steget: när man känner sig mogen att på prov följa regeln med dess föresatser och vägvisare, ansöker man om att få bli novis. Ett novitiat varar minst sex månader. Det tredje steget innebär att man genom ett högtidligt löfte blir medlem av kommuniteten i samband med den löftesavläggelse som sker vid tiden för Kristi förklarings fest i början av augusti. Löftet bekräftas årligen.

Önskar du bli medlem i kommuniteten är du välkommen att höra av dig till Ekumeniska Kommunitetens preses Jonas Eveborn, på e-post: preses@ekibs.se

ekibs
32-DSC09810