OBS! Ändrade gudstjänsttider

De tidigare annonserade mässorna på trettondagen och söndagen den 9 januari har i båda fallen fått ändrade tider till kl. 10.
I det första fallet beror det på en dubbelbokning på Vårdnäs och i det senare att de nya pandemirestriktionerna gör att Slottskapellet är begränsat till 35 deltagare.
Retreaten som äger rum torsdag-söndag fyller kapellet. 

Vi har fått möjlighet att hyra slottskapellet kl. 10 och kan därmed välkomna övriga gudstjänstfirare då. Vår bedömning är att det inte behövs någon anmälan då vi inte räknar med att vi blir fler än 35 personer. 

Efter mässorna erbjuds kyrkkaffe i salongen på stiftsgården eller i slottskaféet.   

6 januari kl. 10
Uppenbarelsen av Herrens härlighet 
Mässa i Vårdnäs stiftsgårdskapell 

9 januari kl. 10
Jesu dop
Mässa i Slottskapellet