Några platser kvar till symposium

Det finns fortfarande några platser kvar till Etty Hillesum-symposiet i Bjärka-Säby den 14-16 oktober. Bland de medverkande finns Ylva Eggehorn, Maria Essunger, Anita Goldman och Dominik Terstriep. Läs mer på Pilgrims hemsida.

Symposiet arrangeras i samarbete mellan Pilgrim och föreningen Valv. Anmälan sker via info@tidskriftenpilgrim.se.

Välkommen att boka en plats!