Ny ordförande för EKiBS!

Magnus Hurtig valdes till Ekumeniska Kommunitetens nya ordförande vid generalkapitlet i juli.

Vid Ekumeniska Kommunitetens generalkapitel i juli valdes Magnus Hurtig till ny ordförande för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Magnus är boende i Uppsala och arbetar till vardags som enhetschef på Region Uppsala folkhögskola med rektorsansvar för verksamheten i Uppsala, Tierp och Heby. Inför generalkapitlet skrev Magnus följande om kommunitetens väg framåt:

“De två ord som jag tänker kommer forma vår närmaste framtid inom kommuniteten är orden enhet och försoning. När Jesus ber för sina lärjungar i Johannesevangeliets sjuttonde kapitel ber han att de alla ska bli ett. ‘Då skall världen tro’ (Joh. 17:21). Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är framför allt en bönegemenskap och den enhet vi längtar efter, som vi ber om och på olika sätt strävar efter att bygga handlar ytterst sett om världens frälsning; att människor ska komma till tro på Jesus. Det är en enhet som bygger på ett tydligt gemensamt centrum, på Jesus Kristus, och där är vår gemensamma bön grundläggande. Bön behöver ingen särskild plats – ‘Gud är här, Gud är överallt’ som Abba Bessarion sa – men samtidigt behöver vi som kommunitet en plats där vi kan samlas till bön. Här tror jag att vi behöver söka en väg nu när kapellet i Nya Slottet inte längre kommer vara den plats där vi kan bedja vid tider då vi inte förhyr slottet för egen verksamhet. Försoning handlar om att kunna möta Pingstkyrkan Linköping och hitta en väg vidare tillsammans när det gäller förhållandet till Nya Slottet Bjärka-Säby. Mycket har redan gjorts på den vägen, men vi behöver be och arbeta för att relationerna ska stärkas framöver. Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an uppgiften som tillträdande ordförande om jag får kommunitetens förtroende vid sommarens Generalkapitel.”