Skip to content

EKiBS BOKUTGIVNING

Ekumeniska Kommuniteten ger ut böcker som hämtat sin näring ur kyrkans rika tradition av bön och gudstjänstliv.
Sedan 2024 samverkar EKiBS med Spricka Förlag.

UTGIVNING

TANKARNA | SAMUEL RUBENSON

Tankarna – kampen för inre frihet  © 2023

av Samuel Rubenson

63 sidor

Grafisk form: Tomas Einarsson
Omslagsbild: Gunhild Sannes
Andra tryckningen

Pris: 170:-I denna bok förmedlar Samuel Rubenson den undervisning som nått oss från Evagrios av Pontos (d 399), den kanske viktigaste gestalten i den tidiga monastiska traditionen. Texterna i boken utgör en bearbetad version av en serie betraktelser som publicerades i tidskriften Pilgrim åren 2005–2007. Evagrios var den som sammanfattade de stora dragen i den spiritualitet som kommit att prägla klostren i både öst och väst. Genom den skärpa med vilken han blottlägger människans inre föregriper han inte bara vad modern psykologi satte ord på först under 1900-talet, han lägger grunden till den stora kristna vägledningstraditionen. I Samuel Rubensons kärnfulla texter klargör Evagrios undervisning hur vägen till mig själv och vägen till Gud alltid är en och densamma. Den väg där jag som människa blir fri att älska Gud och allt skapat.

VIA DOLOROSA | MARIE TONKIN

Via Dolorosa – korsvägsmeditationer
av Marie Tonkin

Pris: 50:-

Traditionen att vandra utmed de fjorton stationerna längs Via Dolorosa härrör från en medeltida tradition, och knappast någon som besökt Jerusalem har kunnat undgå grupperna av pilgrimer som dagligen följer denna väg från platsen där Pontius Pilatus residens var beläget upp mot Gravkyrkan. En lågmäld andaktsform, särskilt för fastetiden, i synnerhet långfredagen, men som många återvänder till året om.

I Marie Tonkins nyskrivna förtätade texter blottläggs en Gud med ”en kropp lika verklig som vår”. Ingenting kan så som passionshistoriens händelser öppna våra ögon för realismen i Guds absoluta identifikation med all tänkbar utblottelse. De ordknappa meditationerna i denna vackra skrift är drabbande: Jesu korsväg handlar om oss själva och vår plågade värld.

BORDSBÖNER | SAMMANSTÄLLDA AV PETER HALLDORF

Bordsböner
sammanställda av Peter Halldorf

Pris: 150:-

Att be bordsbön kan bli en handling som hjälper oss att se hur hela livet har med Gud att göra. Denna bok är inspirerad av de måltider som bröderna och systrarna i den ekumeniska kommuniteten i Bose i Italien delar med sina gäster och de bordsböner som alltid inleder dessa. Boken innehåller en daglig bordsbön för middag och kvällsmat samt en frukostbön, som kan fungera som en morgonbön i miniformat.

Utöver förslag till tre bordsböner under veckans samtliga dagar, finns ytterligare några böner, bland annat den växelvis lästa bordsbön som många känner igen från Ekumeniska Kommunitetens retreater. Med denna bok uppmuntras vi att göra bordsbönen till en naturlig del av våra måltider, och alltmer upptäcka hur allt det vi tar emot i tacksägelse blir för oss till gemenskap med Gud.

DEN HELIGA MÄSSAN | PETER HALLDORF

Den heliga mässan
av Peter Halldorf

Pris: 150:-

En reviderad utgåva av kommentaren till Den heliga mässan så som den firas i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

LIVETS BRÖD

Livets bröd

Pris: 150:-

Liturgin för bakningen av brödet till eukaristin.

TIDEBÖNER UNDER ÅRET

Tideböner under året

Pris: 330:-

Ekumeniska Kommunitetens tidebönsbok med hela Psaltaren och inspiration från Monastero di Bose.

TIDEBÖNER FASTAN

Tideböner fastan

Pris: 300:-

Tideböner för fastetiden innan påsk.

TIDEBÖNER PÅSKTIDEN

Tideböner påsktiden

Pris: 300:-

Tideböner för påskveckan, Kristi himmelfärds dag, pingstnovenan och pingstdagen.

TIDEBÖNER ADVENT

Tideböner advent

Pris: 300:-

Advent är en av kyrkoårets rikaste tider. Under advent förbereder vi oss för firandet av Kristi födelses fest, som uppenbarar den kristna trons gnistrande ädelsten: Gud har blivit människa och tagit sin boning ibland oss.

TIDEBÖNER JUL

Tideböner jul

Pris: 300:-

Tideböner för jultiden, med dagliga tideböner från den 25 december till den 13 januari.