Skip to content

OM EKiBS FÖRLAG

EKiBS Förlag ger ut böcker som hämtat sin näring ur kyrkans rika tradition av bön och gudstjänstliv. EKiBS Förlag tillhör den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, som också utger den ekumeniska tidskriften Pilgrim.

I mitten av 2010-talet gav EKiBS Förlag ut Tideböner under året. Den omfattar fyra veckors dagliga tideböner för ordinarie tid under året och innehåller Psaltaren i dess helhet. Det var inledningen av en långsiktig utgivning av tidebönsböcker för kyrkoårets alla tider. I dag finns kompletterande tidebönsböcker för advent, fastan, påsk och jultiden.

 EKiBS Förlag samverkar med Silentium Skrifter, vars böcker också finns att beställa via vår hemsida.

Kontakt
EKiBS Förlag
Klostergatan 46
582 23 Linköping
E-post: info@ekibs.se
Telefon: 070-88 00 554
Hemsida: forlag.ekibs.se