Skip to content

EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby konstituerades i dess nuvarande form 2008.
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby konstituerades i dess nuvarande form 2008.

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är en gemenskap av människor som vill stödja varandra att gå en gemensam väg i Kristi efterföljd. Vi tillhör olika kyrkor och en av kommunitetens viktigaste kallelser är att på bönens väg utforska och synliggöra den kristna enheten.

Vi är en lekmannakommunitet bestående av människor som lever på olika håll i Sverige och övriga Norden. Gemensamt för oss alla är ett trons igenkännande i mötet med den spiritualitet som präglar bönen, retreaterna och gudstjänstlivet.

Ekumeniska Kommuniteten firar gudstjänst, i samverkan med lokala församlingar, på en rad platser i Skandinavien. Bjärka-Säby, två mil söder om Linköping, utgör centrum för kommuniteten. 

OM EKUMENISKA KOMMUNITETEN