Skip to content

GE EN GÅVA TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är en ideell förening vars verksamhet till stor del bärs upp av ideella insatser och ekonomiska gåvor.
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är en ideell förening vars verksamhet till stor del bärs upp av ideella insatser och ekonomiska gåvor.

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är en ideell förening vars verksamhet till stor del bärs upp av ideella insatser och ekonomiska gåvor. Hör gärna av dig till kommunitetens föreståndare om du har möjlighet att bidra med arbetsinsatser. Ekonomiska gåvor kan skänkas på följande sätt:

Plusgiro: 530838-2
Bankgiro: 461-0713
SWISH: 123 122 31 97
Konto för månadsgåvor/autogiro: 1514 43 14082
IBAN: SE62 9500 0099 6018 0530 8382
OBS! Ange “Gåva till EKiBS”

Du kan också scanna QR-koden nedan via Swish-appen för att skänka en gåva till Ekumeniska Kommuniteten.

Gåva till EKiBS