Skip to content

GE EN GÅVA TILL MAR MUSA

Klostret Mar Musa ligger i Syrien, på gränsen mellan bergen och öknen, ca 8 mil norr om huvudstaden Damaskus.
Klostret Mar Musa ligger i Syrien, på gränsen mellan bergen och öknen, ca 8 mil norr om huvudstaden Damaskus.

Klostret Mar Musa ligger i Syrien, på gränsen mellan bergen och öknen, och är moderkloster för den ekumeniska kommuniteten al-Khalil, som betyder ’vännen’ på arabiska och är beteckningen för Abraham, ‘Guds vän’. Kommunitetens kallelse är vänskap i mötet mellan kristna och muslimer där man lever, men också att i trohet mot Kristus på djupet söka den enhet till vilken vi alla är kallade.

Krigets härjningar har kostat hundratusentals syrier, inklusive kommunitetens grundare fader Paolo Dall’Oglio, livet, förött samhället och delvis isolerat klostret från omvärlden. För sitt arbete med att bygga broar, ta hand om internflyktingar och bidra till återuppbyggnad är man beroende av stöd utifrån.

För Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby har vänskapen med fader Paolo och klostret Mar Musa varit särskilt viktig, både personligen och som tecken på en gränslös kärlek och ett sökande på djupet. Vårt stöd förmedlas via klostrets annex i Italien där medlemmar i kommuniteten har ett hus för studier.

Ekonomiska gåvor kan skänkas på följande sätt:
Plusgiro: 530838-2 
Bankgiro: 461-0713
SWISH: 123 122 31 97
OBS! Ange “Gåva Mar Musa”.

Du kan också scanna QR-koden nedan via Swish-appen för att skänka en gåva till Mar Musa, via den Ekumeniska Kommuniteten.

Gåva till Mar Musa