Skip to content

GE EN GÅVA TILL EL QUSIYA

Kollektändamål 2023-2024
Efter att ha väntat i 34 år har biskop Thomas i Egypten blivit beviljad ett tillstånd att bygga en katedral i stiftets centralort El Qusiya. Man har länge varit trångbodda och biskopen beskriver det som ett smärre under att de nu kunnat ta det första spadtaget. Behovet av ekonomiska bidrag är stort, därför har Ekumeniska Kommunitetens råd och styrelse beslutat att låta kollektändamålet för verksamhetsåret 2023-2024 riktas till stiftet i El Qusiya med katedralbygget i åtanke.

Ekonomiska gåvor kan skänkas på följande sätt:
Plusgiro: 530838-2 
Bankgiro: 461-0713
SWISH: 123 122 31 97
OBS! Ange “Gåva El Qusiya”.

Du kan också scanna QR-koden nedan via Swish-appen för att skänka en gåva till El Qusiya, via den Ekumeniska Kommuniteten.

Gåva till El Qusiya