Skip to content

EKIBS GENERALKAPITEL

25-28 juli 2024 ● Bjärka-Säby
BOKNING ÖPPNAR VÅREN 2024

Varje sommar möts Ekumeniska Kommunitetens medlemmar och noviser till ett generalkapitel. Programmet under generalkapitlet består bland annat av föredrag, bibelstudier och gudstjänster. Kommunitetens årsmöte sammanfaller också med generalkapitlet. Under dagarna tillsammans ges det utrymme för samtal och fördjupande reflektioner om kommunitetens regel. 

Under söndagens mässa sker löftesavläggelse för de noviser som önskar inträda i kommuniteten och de som redan är medlemmar förnyar därefter sina löften inför det kommande året. Generalkapitlet är ett bra tillfälle för vänner till kommuniteten att lära känna dess medlemmar och spiritualitet.

ekibs