Skip to content
Menu

Generalkapitel

IMG_8141b

Ekumeniska Kommunitetens generalkapitel

Varje år möts Ekumeniska Kommunitetens medlemmar till ett generalkapitel. Programmet under generalkapitlet består bland annat av föredrag, bibelstudier och gudstjänster. Kommunitetens årsmöte sammanfaller också med generalkapitlet. Under dagarna tillsammans ges det utrymme för samtal och fördjupande reflektioner om kommunitetens regel. Under söndagens mässa sker löftesavläggelse för de noviser som önskar inträda i kommuniteten och de som redan är medlemmar förnyar därefter sina löften inför det kommande året. Generalkapitlet är ett bra tillfälle för vänner till kommuniteten att lära känna dess medlemmar och spiritualitet.

Generalkapitlet 2022

Den 28-31 juli möts kommuniteten till generalkapitel på Nya Slottet Bjärka-Säby. Vi samlas i år under temat “Det band som ger fullkomlighet”. Ta del av programmet och mer information om dagarna via länken nedan.