Skip to content
Ordningen för kommunitetens bibelläsning är anpassad efter kyrkoårets tider.
Ordningen för kommunitetens bibelläsning är anpassad efter kyrkoårets tider.

LEKTIONARIUM

Kommunitetens lektionarium – ordningen för läsning ur Bibeln – innehåller tre dagliga bibelläsningar. En av dessa är hämtad från Gamla testamentet, en från Nya testamentets epistlar och en från evangelierna. Urvalet av texter i vårt lektionarium har sammanställts av kommuniteten i Monastero di Bose i Italien.

Genom att använda ett lektionarium får vi hjälp att läsa Bibeln enligt den tradition som kallas lectio continua: vi läser oss igenom hela Bibeln och blir hemmastadda i dess rika och förunderliga värld. Under en treårsperiod vandrar vi genom Gamla testamentet och varje år läser vi igenom hela Nya testamentet. Ordningen för bibelläsning är anpassad till kyrkoårets tider.

Du hittar vårt lektionarium som en pdf att ladda ner via länk nedan. Du kan också ta del av lektionariet via Bibelverktyget. Hör av dig på info@ekibs.se om du vill få del av lektionarier från perioden 2011-2023. 

ekibs

2024