Månadsbrev

Varje månad skrivs ett brev med reflexioner och vägledning som rör kommunitetens spiritualitet, det heliga året och aktuella händelser. Brevet författas främst av Ekumeniska Kommunitetens preses, och medlemmar i kommuniteten.

Månadsbrev 2021

Månadsbrev 2020

Månadsbrev 2019

Månadsbrev 2018

Månadsbrev 2017

Månadsbrev 2016

Månadsbrev 2015

Månadsbrev 2014

Månadsbrev 2013

Månadsbrev 2012

Månadsbrev 2011

Månadsbrev 2010