Månadsbrev

Varje månad skrivs ett brev med reflexioner och vägledning som rör kommunitetens spiritualitet, det heliga året och aktuella händelser på Bjärka-Säby. Brevet författas främst av Ekumeniska Kommunitetens preses, men andra medlemmar har också fått möjlighet att skriva.

Månadsbrev 2021

Månadsbrev 2020

Månadsbrev 2019

Månadsbrev 2018

Månadsbrev 2017

Månadsbrev 2016

Månadsbrev 2015

Månadsbrev 2014

Månadsbrev 2013

Månadsbrev 2012

Månadsbrev 2011

Månadsbrev 2010