Skip to content

PÅSKEN – DE HELIGA TRE DAGARNA

VÅRDNÄS STIFTSGÅRD  |  28-31 MARS 2024
3 450-4 650 kr*
* Beroende på val av boende. Måltider ingår i deltagaravgiften.

Firandet av påsken är årets höjdpunkt i Ekumeniska Kommuniteten. Till den högtid som kyrkan kallar Festernas fest inbjuder vi alla som vill fira påsken tillsammans med oss i ett ekumeniskt gudstjänstliv med inspiration från både öst och väst. I utformningen av liturgin under de tre heliga dagarna har vi så långt möjligt eftersträvat att återvända till det firande av påsken som tidigt växte fram i kyrkan. Allt når sin kulmen i påsknattens stora vaka, som i likhet med i Jerusalem på 300-talet, inleds med att påskelden tänds innan morgonen gryr.

I retreatens anda delar vi under de tre dagarna måltider i tystnad och låter firandet av gudstjänsterna dra in oss i påskens skeende med hela vår varelse och vår livshistoria. Den vackra miljön i Vårdnäs, ca tre mil söder om Linköping, erbjuder goda möjligheter till stillhet och meditativa vandringar mellan gudstjänsterna.

I vanlig ordning är kommunitetens gudstjänster och tideböner öppna för var och en som önskar delta. Anmälan gäller endast för dig som önskar boende (inkl måltider) under påskfirandet. Måltider serveras endast för den som bokat boende under påskfirandet. Söndagens brunch är däremot i vanlig ordning öppen för alla (100:-/person, swishas på plats).

Frågor om din bokning: info@ekibs.se

PROGRAM*

Gudstjänster och tideböner firas i Vårdnäs Stiftsgårdskapell om inget annat anges.
 
STORA TORSDAGEN, 28 MARS
19.00 Skärtorsdagsmässa med fottvagning och eukaristi.
Följs av te och smörgås i Backgårdens matsal ca kl 21. Därefter Getsemanevigilia.
 
STORA FREDAGEN, 29 MARS
06.00 Laudes       
08.00 Korsvandring. Inleds vid Tallgårdens entré, Vårdnäs Stiftsgård. Vandringen sker utomhus.
12.00 Middagsbön
15.00 Gudstjänst vid Jesu dödstimme
18.00 Gravläggningsgudstjänst
20.30 Jesusbönen
 
STORA LÖRDAGEN, 30 MARS
06.00 Laudes
08.00 Stora lördagens blomsterliturgi
12.00 Middagsbön
18.00 Vesper
20.30 Completorium
 
PÅSKDAGEN, 31 MARS
04.00 Påsknattens vigilia  
Påskfest, Backgården, Vårdnäs Stiftsgård
 
* Med reservation för ändringar.