Pilgrims Höstmöte Gör oss levande igen

Den 29-31 oktober För åldrarna 19-49

Pilgrims höstmöte 2021 arrangeras av tidskriften Pilgrim i samverkan med Linköpings domkyrkoförsamling, Equmeniakyrkan i Linköping, Studieförbundet Bilda och Babettes Kafferi

FREDAG
18:00     Höstmötet öppnas – Linköpings domkyrka
                Vesper
                “Gör oss levande igen”, inledningsföredrag med Peter Halldorf
                Konsert med Sofia Karlsson
                Completorium
                Te & smörgås serveras under kvällen (ingår i priset)
22:00     Möjlighet till eftersits på Babettes Kafferi & Martas Kafé i Equmeniakyrkan

LÖRDAG
08:30    Laudes (Equmeniakyrkan)        

Spår 1: Ropet från skönheten (Equmeniakyrkan)

09:00   Skönheten ska frälsa världen
               John Sjögren, författare och skribent 
10:00    Kaffe & smörgås  
10:45     Lev kreativt – finns det något alternativ? 
               Ellen Vingren, musiker och forskare & Åsa Molin, författare
12:00     Middagsbön
12:30     Tid för lunch
14:00    Om skapande som livsväg och kallelse
               Ylva Eggehorn, författare och diktare
               Kaffe 
16:00    Samtal mellan John Sjögren, Åsa Molin, Ellen Vingren och Ylva Eggehorn
17:00     Tid för kvällsmat

Spår 2: Ut ur öknen (Equmeniakyrkan)
09:00   Tillsammans genom ödemarken
              Camilla Lif, präst och författare
10:00   Kaffe & smörgås  
10:45    När ingen kan ta hand om det som gör ont 
       
              Britta Hermansson, predikant och författare,  
12:00    Middagsbön
12:30    Tid för lunch
14:00    Vem är hon som kommer ur öknen lutad mot sin vän? 
               Fredrik Lignell, pastor och författare
               Kaffe 
16:00    Samtal mellan Camilla Lif, Britta Hermansson och Fredrik Lignell 
17:00    Tid för kvällsmat

Spår 3: Gud, i ditt kroppsliga liv (Equmeniakyrkan)
09:00   Kroppen som väg till Gud
               Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria
10:00    Kaffe & smörgås  
10:45     Kroppens nåd: En sexualitetens teologi 
               Emma Audas 
12:00     Middagsbön
12:30     Tid för lunch
14:00     Min tro har fått kropp: Om att till slut hitta sin kyrka 
                Eric Schüldt, programledare och skribent
                Kaffe 
16:00      Samtal mellan Samuel Rubenson, Emma Audas och Eric Schüldt
17:00      Tid för kvällsmat

forts. lördag kväll
19:00      Lovsångsgudstjänst (Domkyrkan)

Kulturrum
21:30       Frö (Equmeniakyrkan) [400 platser prel] 
21:30       Erik Jeor (Babettes Kafferi) [100 platser prel]

Babettes Kafferi & Martas Kafé är öppet för höstmötets deltagare  

SÖNDAG
08.00       Laudes (Equmeniakyrkan)
08:30       Mellanspel – en morgonmeditation med Martin Lönnebo (Equmeniakyrkan) 
11:00        Sändningsmässa (Domkyrkan)

Information och bokning

Deltagaravgiften för höstmötet är 475 kr (525 kr efter den 1 september).

Avgiften ger tillgång till hela programmet, dessutom ingår kaffe och fika i anslutning till föredragen.

För övriga måltider rekommenderar vi matställen i centrala Linköping.

För bokning av logi kan vi rekommendera följande:

Logi på gångavstånd:

I samarbete med

I samarbete med