Skip to content

Retreatens upplägg

Våra temaretreater inleds med kvällsmat kl 18.45 (med undantag för Stora fastans retreat som inleds med mässa i slottskapellet kl 18.00 på askonsdagen) och fortsätter sedan med introduktion och information om retreatens dagar. De följande dagarna följer dessa tider:

07.00 LAUDES
08.00 MÄSSA
08.45 FRUKOST
10.30 VÄGLEDNING
12.00 MIDDAGSBÖN
13.00 MIDDAG
15.30 FIKA
16.00 VÄGLEDNING
18.00 VESPER
18.45 KVÄLLSMAT
20.30 COMPLETORIUM
KVÄLLSTE

Våra retreater avslutas efter frukost ca kl 10.00. Om retreaten slutar på en annan dag än söndag avslutas retreaten istället ca kl 09.30. Våra kortretreater avslutas efter lunch ca kl 13.30.

Under en vägledd retreat ingår ett personligt samtal med en vägledare varje dag istället för vägledningarna i grupp. Programmet för en sådan retreat ser alltså ut på följande vis:

07.00 LAUDES
08.00 MÄSSA
08.45 FRUKOST
12.00 MIDDAGSBÖN
13.00 MIDDAG
15.30 FIKA
18.00 VESPER
18.45 KVÄLLSMAT
20.30 COMPLETORIUM
KVÄLLSTE

Man får under dagarna vistas i hela slottet och i naturen runt omkring. Retreaten avslutas med frukost efter morgonmässan.