Skip to content

EKUMENISKA KOMMUNITETENS RETREATER

Läs mer om kommunitetens retreater under länken "Vad är en retreat?" i menyn.
Läs mer om kommunitetens retreater under länken “Vad är en retreat?” i menyn.

Ekumeniska Kommuniteten erbjuder två former av retreater: temaretreater och retreater med personlig vägledning. I temaretreaterna ges dagliga vägledningar i form av undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. De personligt vägledda retreaterna är inspirerade av ignatiansk spiritualitet. Ingen gemensam undervisning förekommer, utan samtliga deltagare möter dagligen en vägledare för samtal och handledning under retreaten.

Läs mer på sidan “Vad är en retreat?”. Hör av dig till oss på info@ekibs.se om du har frågor kring våra retreater.

Aktuellt retreatprogram

Retreat med personlig vägledning

6-10 februari Bjärka-Säby

Retreat vid fastans början

22-26 februari Bjärka-Säby

Att kämpa den goda kampen

10-12 mars Hjortsberga-gården

Ordet blev människa

18-24 april Monastero di Bose, Italien

Retreat I eklandskapet

20-23 april Bjärka-Säby

Retreat med personlig vägledning

24-28 april Bjärka-Säby

The Wisdom of the Desert

RETREAT & SAMTALSDAGAR 4-7 MAJ BJÄRKA-SÄBY

VINTERN/VÅREN 2023

3-dagarsretreat med personlig vägledning 
(1 PLATS KVAR)


6-10 februari 2023
Nya Slottet Bjärka-Säby


Retreatledare
● Therese Hillgrund, präst i Svenska kyrkan, utbildad inom ignatiansk vägledning.
● Henrik Ström
● Andreas Sneckenberg, präst i Svenska kyrkan, utbildad inom ignatiansk vägledning

5 350 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

EKiBS personligt vägledda retreater är inspirerade av ignatiansk spiritualitet. Ingen gemensam undervisning förekommer, utan samtliga deltagare möter dagligen en vägledare för samtal och handledning under retreaten. Deltagarnas andliga övningar består av bibelmeditationer, som syftar till en personlig erfarenhet av Jesus Kristus i det egna livet. Huvudansvarig för de vägledda retreaterna är Susanne Carlsson, präst i den anglikanska kyrkan och med lång erfarenhet av retreater i ignatiansk anda. Samtliga vägledare i retreaterna har genomgått utbildning i ignatiansk vägledning.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, fakturaadress och mobilnummer. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

MÅLA IN DITT LIV I KORSET
Parallellt med storretreatens tema så löper retreatspåret “Måla in ditt liv i korset – målning av iotakors”, med Stig Petrone. 

STORRETREAT

Längre in i bönens land
(FLERA PLATSER KVAR)


9-12 februari 2023

Vårdnäs Stiftsgård, Linköping


Retreatledare
Jonas Eveborn, pastor i Equmeniakyrkan och preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
● Liselotte J Andersson, pastor i Equmeniakyrkan och vice preses i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
● Peter Halldorf, pastor och redaktör.
 Stig Petrone, pastor och konstnär, utbildad inom ignatiansk vägledning.

3 550 kr-4 550 kr (beroende på val av boende)

Ekumeniska Kommuniteten inbjuder med jämna mellanrum till storretreater på Stiftsgården Vårdnäs, söder om Linköping. Storretreaterna rymmer fler deltagare än våra övriga retreater, men följer i övrigt samma ordning som ordinarie temaretreater.

Parallellt med storretreatens tema så löper retreatspåret “Måla in ditt liv i korset – målning av iotakors”, med Stig Petrone. Deltagarna i spåret delar tideböner, gudstjänster och måltider med storretreatens deltagare. Meddela innan retreaten om du önskar delta på detta spår. Att arbeta i tystnad och vägledning med iota-korset är en själavårdstradition från 400-talets Egypten. Den har på senare tid aktualiserats av biskop Thomas från Egypten och erbjuder en unik möjlighet att måla in hela sitt liv i detta kors, förtryckt på ett äkta papyrusark från Nilen, där varje form och färg ges en unik betydelse. Färg, penslar och blad får du av retreatledaren.

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas under retreaten. Till våra storretreater har vi möjlighet att ta emot ca 70-80 deltagare.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, fakturaadress och mobilnummer. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

Retreat vid fastans början
(FLERA PLATSER KVAR)


22-26 februari 2023
Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreatledare
Britta Hermansson, pastor, föreläsare och författare.
Fredrik Lignell, pastor och författare.

5 250 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, fakturaadress och mobilnummer. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

ATT KÄMPA DEN GODA KAMPEN


10-12 mars 2023
Hjortsbergagården, Småland

Retreatledare
Jonas Eveborn, pastor i Equmeniakyrkan och preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

2 500 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

En temaretreat i samverkan med Ekumeniska Kommuniteten. Retreaten följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter lunch på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under retreaten ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, fakturaadress och mobilnummer.

DAG TALAR TILL DAG, NATT UNDERVISAR NATT
– att urskilja Guds röst i vardagen
(FLERA PLATSER KVAR)

 
23-26 mars 2023
Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreatledare
Åsa Molin, författare och lärare i teologi.

4 150 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, fakturaadress och mobilnummer. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

PÅSKEN – DE HELIGA TRE DAGARNA
(FLERA PLATSER KVAR)


6-9 april 2023
Vårdnäs Stiftsgård, Linköping

2 450-3 950 kr (beroende på val av boende). 

Firandet av påsken är årets höjdpunkt i Ekumeniska Kommuniteten. Till den högtid som kyrkan kallar Festernas fest inbjuder vi alla som vill fira påsken tillsammans med oss i ett ekumeniskt gudstjänstliv med inspiration från både öst och väst. I utformningen av liturgin under de tre heliga dagarna har vi så långt möjligt eftersträvat att återvända till det firande av påsken som tidigt växte fram i kyrkan. Allt når sin kulmen i påsknattens stora vaka, som i likhet med i Jerusalem på 300-talet, inleds med att påskelden tänds innan morgonen gryr.
 

I retreatens anda delar vi under de tre dagarna måltider i tystnad och låter firandet av gudstjänsterna dra in oss i påskens skeende med hela vår varelse och vår livshistoria. Den vackra miljön i Vårdnäs, ca tre mil söder om Linköping, erbjuder goda möjligheter till stillhet och meditativa vandringar mellan gudstjänsterna. 

I vanlig ordning är kommunitetens gudstjänster och tideböner öppna för var och en som önskar delta. Anmälan gäller endast för dig som önskar boende, eller att delta under samtliga måltider (ej frukost), under påskfirandet.

Ange namn, fakturaadress och mobilnummer vid bokning. Skriv till oss på info@ekibs.se om du har frågor kring kommunitetens påskfirande.

Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tar vi ut en avgift på 15% av deltagaravgiften.

ORDET BLEV MÄNNISKA 
(3 PLATSER KVAR)


18-24 april 2023
Monastero di Bose, Italien

Retreatledare
Jonas Eveborn, pastor i Equmeniakyrkan och preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, leder retreaten tillsammans med systrar och bröder från Bose.

Vid Alpernas fot i norra Italien ligger klostret Bose som har blivit en ovärderlig förebild för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Kommuniteten i Bose utgörs av en klostergemenskap med både kvinnor och män med olika kyrkotillhörigheter. 

Med jämna mellanrum erbjuder Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby gemensamma vistelser i Bose. I påsktiden 2023 är det dags igen. Vi har medvetet valt att förlägga vistelsen från tisdag eftermiddag till måndag morgon. Detta för att få vara med om en hel söndag i klostret. Förutom möjligheten att fira söndagens mässa får vi då också vara med om Completorium som i Bose enbart firas söndagskvällar.

Dagarna i Bose innehåller en kombination av gudstjänster, måltider och gemensamma vägledningar men också gott om tid för tystnad, läsning och promenader i den vidunderligt vackra naturen.

Vårt gemensamma program inleds tisdagen den 18 april kl 17.00 och avslutas måndag den 24 april kl. 09.00.

Varje deltagare bokar sina resor på det vis man tycker passar bäst. Skriv till oss på info@ekibs.se för mer information och reserekommendationer.

Meddela eventuella kostönskemål i samband med anmälan. Klosterköket gör sitt bästa för att tillmötesgå våra behov vid lunch och middag. Den italienska frukosten är av tradition enkel. I Bose serveras kaffe och te med bröd och marmelad till självservering. Brödet är inte glutenfritt. I frukostmatsalen finns ett kylskåp som står till gästernas förfogande. Möjligheterna att handla mat i närheten av klostret är begränsade så det kan vara en god idé att ta med något hemifrån eller handla längs vägen för den som behöver komplettera frukosten.

Vi uppmanar alltid deltagare i våra grupper att, om möjligt, ta med sängkläder och handduk. Vi vet att det är mycket uppskattat när vi avlastar bröderna och systrarna med det arbetet.

Pris
I Bose praktiseras monastisk gästfrihet. Det betyder att varje pilgrim och gäst är välkommen att ge en anonym gåva till klostret utifrån sina förutsättningar.

Det rekommenderade priset för att täcka kostnaderna är 60€/dygn och gäst som betalas kontant i en gåvobox. Om någon behöver ett kvitto för logikostnaderna är det möjligt att få.

Utöver kostnaden för uppehället i klostret utgår en deltagaravgift på 1 150 kr.

Betalningen ska vara Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby tillhanda senast 1 månad innan retreaten inleds. Därefter erbjuder vi personer som står på kölista de platser som inte är bekräftade.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Eveborn på telefon 0730-208753 eller preses@ekibs.se

RETREAT I EKLANDSKAPET
(FLERA PLATSER KVAR)


20-23 april 2023
Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreatledare
Stefan Edman, biolog och författare.

4 150 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under retreaten i eklandskapet ges dagliga vägledningar utomhus, i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas under retreaten.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, fakturaadress och mobilnummer. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

3-dagarsretreat med personlig vägledning
(FLERA PLATSER KVAR)


24-28 april 2023
Nya Slottet Bjärka-Säby


Retreatledare
● Therese Hillgrund, präst i Svenska kyrkan, utbildad inom ignatiansk vägledning.
● Daniel Dalemo
● Annika L Watrous, folkhögskollärare, utbildad inom ignatiansk vägledning.

5 350 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

EKiBS personligt vägledda retreater är inspirerade av ignatiansk spiritualitet. Ingen gemensam undervisning förekommer, utan samtliga deltagare möter dagligen en vägledare för samtal och handledning under retreaten. Deltagarnas andliga övningar består av bibelmeditationer, som syftar till en personlig erfarenhet av Jesus Kristus i det egna livet. Huvudansvarig för de vägledda retreaterna är Susanne Carlsson, präst i den anglikanska kyrkan och med lång erfarenhet av retreater i ignatiansk anda. Samtliga vägledare i retreaterna har genomgått utbildning i ignatiansk vägledning.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, fakturaadress och mobilnummer. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

The Wisdom of the Desert – retreat och samtalsdagar (på engelska)
(FLERA PLATSER KVAR)


4-7 maj 2023
Nya Slottet Bjärka-Säby


Retreat & samtalsdagar som leds av biskop Thomas från Egypten

4 150 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby har långvariga relationer till personer och platser inom den koptiska kyrkan i Egypten. Det gäller inte minst biskop Thomas och vännerna på det andliga centrat Anafora. Biskop Thomas har besökt oss på Nya Slottet Bjärka-Säby vid ett flertal tillfällen de senaste decennierna. Efter ett uppskjutet besök på grund av pandemin är det äntligen dags igen. Den här gången möts vi till retreat & samtalsdagar. Rytmen i dagarna utgörs av mässor, tideböner och vägledningar. Torsdag kväll till lördag middagsbön råder retreatens sedvanliga tystnad. Från middagen på lördagen tar samtalen vid. Dagarna tillsammans med biskop Thomas avslutas efter mässa och frukost söndag morgon. Retreat & samtalsdagarna hålls på engelska.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, fakturaadress och mobilnummer. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

bilda_grund

EKiBS temaretreater arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.