Skip to content

EKUMENISKA KOMMUNITETENS RETREATER

Läs mer om Ekumeniska Kommunitetens retreater under länken "Vad är en retreat?" i menyn.
Läs mer om Ekumeniska Kommunitetens retreater under länken “Vad är en retreat?” i menyn.

Ekumeniska Kommuniteten erbjuder två former av retreater: temaretreater och retreater med personlig vägledning. I temaretreaterna ges dagliga vägledningar i form av undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. De personligt vägledda retreaterna är inspirerade av ignatiansk spiritualitet. Ingen gemensam undervisning förekommer, utan samtliga deltagare möter dagligen en vägledare för samtal och handledning under retreaten.

Läs mer på sidan “Vad är en retreat?”. Hör av dig till oss på info@ekibs.se om du har frågor kring våra retreater.

Aktuellt retreatprogram 2024

Att söka ett odelat hjärta

26-28 JANUARI MARIELUND, EKERÖ

Storretreat vid fastans början

14-18 FEBRUARI VÅRDNÄS STIFTSGÅRD

Fastan - en väg till inre frid

14-17 MARS HJORTSBERGA-GÅRDEN

Tro som ett senapsfrö

18-21 APRIL BJÄRKA-SÄBY

LECTIO DIVINA - ATT BE MED GUDS ORD

14-20 SEPTEMBER 2024 BOSE, ITALIEN

VINTERN & VÅREN 2024

HITTA HEM – OM GUDSLÄNGTAN OCH DITT SANNA JAG

18-21 januari 2024
Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreatledare
Robert Eriksson, pastor i Equmeniakyrkan och författare.

4 150 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Frågor om din bokning: info@ekibs.se

ATT SÖKA ETT ODELAT HJÄRTA

– OM EKUMENISKA KOMMUNITETENS SPIRITUALITET

KORTRETREAT
26-28 januari 2024
Marielund, Ekerö

Retreatledare
Jonas Eveborn, pastor i Equmeniakyrkan och preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
Liselotte J Andersson, pastor och vice preses i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

3 350 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS kortretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter lunch på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa och tideböner firas enligt Ekumeniska Kommunitetens ordning.

Kontakta EKiBS regionala kontaktperson i Stockholm, Dag König, för frågor om din bokning: dag@konig.nu

STORRETREAT VID FASTANS BÖRJAN

14-18 februari 2024
Vårdnäs Stiftsgård

Retreatledare
Jonas Eveborn, pastor i Equmeniakyrkan och preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
Liselotte J Andersson, pastor och vice preses i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
● Emma Audas, präst i Svenska kyrkan, stiftsadjunkt i Linköpings stift med inriktning på prästrekrytering och internationellt arbete

3 650-5 250 kr* 
* Beroende på val av rum. Måltider ingår i deltagaravgiften.

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med askonsdagsmässa, följt av en gemensam måltid och introduktion. Därefter går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa och tideböner firas enligt Ekumeniska Kommunitetens ordning.

Frågor om din bokning: info@ekibs.se

FASTAN – EN VÄG TILL INRE FRID

14-17 mars 2024
Hjortsbergagården, Småland

Retreatledare
● Stig Petrone, pastor och konstnär.

Deltagaravgift: 3 400 kr

Temaretreat i samverkan med Hjortsbergagården. EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa.

Frågor om din bokning: retreat.hjortsberga@yahoo.se

PÅSKEN – DE HELIGA TRE DAGARNA

VÅRDNÄS STIFTSGÅRD  |  28-31 MARS 2024

Deltagaravgift: 3 450-4 650 kr* 
* Beroende på val av boende. Måltider ingår i deltagaravgiften.

Firandet av påsken är årets höjdpunkt i Ekumeniska Kommuniteten. Till den högtid som kyrkan kallar Festernas fest inbjuder vi alla som vill fira påsken tillsammans med oss i ett ekumeniskt gudstjänstliv med inspiration från både öst och väst. I utformningen av liturgin under de tre heliga dagarna har vi så långt möjligt eftersträvat att återvända till det firande av påsken som tidigt växte fram i kyrkan. Allt når sin kulmen i påsknattens stora vaka, som i likhet med i Jerusalem på 300-talet, inleds med att påskelden tänds innan morgonen gryr.
 

I retreatens anda delar vi under de tre dagarna måltider i tystnad och låter firandet av gudstjänsterna dra in oss i påskens skeende med hela vår varelse och vår livshistoria. Den vackra miljön i Vårdnäs, ca tre mil söder om Linköping, erbjuder goda möjligheter till stillhet och meditativa vandringar mellan gudstjänsterna. 

I vanlig ordning är kommunitetens gudstjänster och tideböner öppna för var och en som önskar delta. Anmälan gäller endast för dig som önskar boende (inkl måltider) under påskfirandet. Måltider serveras endast för den som bokat boende under påskfirandet. Söndagens brunch är däremot i vanlig ordning öppen för alla (100:-/person, swishas på plats).

Frågor om din bokning: info@ekibs.se

TRO SOM ETT SENAPSFRÖ

18-21 april 2024
Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreatledare
Ellen Merete Wilkens Finnseth, författare.

Kaplan
Jonas Eveborn, pastor och preses för Ekumeniska Kommuniteten.

4 550 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Frågor om din bokning: info@ekibs.se

3-DAGARSRETREAT MED PERSONLIG VÄGLEDNING

6-10 maj 2024
Nya Slottets Bjärka-Säby

Retreatledare
Info under hösten/vintern.

6 350 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS vägledda retreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, och måltider under musik. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

EKiBS personligt vägledda retreater är inspirerade av ignatiansk spiritualitet. Ingen gemensam undervisning förekommer, utan samtliga deltagare möter dagligen en vägledare för samtal och handledning under retreaten. Deltagarnas andliga övningar består av bibelmeditationer, som syftar till en personlig erfarenhet av Jesus Kristus i det egna livet. Huvudansvarig för de vägledda retreaterna är Susanne Carlsson, präst i den anglikanska kyrkan och med lång erfarenhet av retreater i ignatiansk anda. Samtliga vägledare i retreaterna har genomgått utbildning i ignatiansk vägledning.

Frågor om din bokning: info@ekibs.se

HÖSTEN 2024

LECTIO DIVINA – ATT BE MED GUDS ORD

14-20 september 2024
Monastero di Bose, Italien

Kaplan
Jonas Eveborn, pastor och preses för Ekumeniska Kommuniteten.

Vid Alpernas fot i norra Italien ligger klostret Bose som har blivit en ovärderlig förebild för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Kommuniteten i Bose utgörs av en klostergemenskap med både kvinnor och män med olika kyrkotillhörigheter. I Bose förenas det enkla och det sköna på ett förunderligt vis i såväl gemenskapen som i arkitekturen och liturgin.

Med jämna mellanrum erbjuder Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby gemensamma retreatvistelser i Bose. Den 14-20 september 2024 är det dags igen.

Retreatdagarna i Bose innehåller en kombination av gudstjänster, måltider och gemensamma vägledningar men också gott om tid för tystnad, läsning och promenader i den vidunderligt vackra naturen.

Vägledningarna leds av bröder och systrar i Bose samt av Ekumeniska Kommunitetens föreståndare Jonas Eveborn, som också är reseledare.

Vårt gemensamma program inleds lördag eftermiddag och avslutas på fredag morgon.

Varje deltagare bokar sina resor på det vis man tycker passar bäst.


Pris
I Bose praktiseras monastisk gästfrihet. Det betyder att varje pilgrim och gäst är välkommen att ge en anonym gåva till klostret utifrån sina förutsättningar. Det rekommenderade priset för att täcka kostnaderna är 60€/dygn och gäst som betalas kontant i en gåvobox. Om någon behöver ett kvitto för logikostnaderna är det möjligt att få.

Klostret har också en butik med böcker, hantverk, keramik och specerier från de egna odlingarna.

Utöver kostnaden för uppehället i klostret utgår en deltagaravgift på 1 450 kr till Ekumeniska Kommuniteten. En faktura skickas ut ca två månader innan retreaten.

Betalningen ska vara Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby tillhanda senast 1 månad innan retreaten inleds. Därefter erbjuder vi personer som står på kölista de platser som inte är bekräftade.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Eveborn på telefon 0730-20 87 53 eller preses@ekibs.se 

EKiBS temaretreater arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.