Skip to content

EKUMENISKA KOMMUNITETENS RETREATER

Ekumeniska Kommuniteten erbjuder två former av retreater: temaretreater och retreater med personlig vägledning. I temaretreaterna ges dagliga vägledningar i form av undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. 

De personligt vägledda retreaterna är inspirerade av ignatiansk spiritualitet. Ingen gemensam undervisning förekommer, utan samtliga deltagare möter dagligen en vägledare för samtal och handledning under retreaten.

Läs mer på sidan “Vad är en retreat?”. Hör av dig till oss på info@ekibs.se om du har frågor kring våra retreater.

ekibs
Bjärka Foto Zandra Erikshed-1

Aktuellt retreatprogram 2024

LECTIO DIVINA - ATT BE MED GUDS ORD

14-20 SEPTEMBER 2024 BOSE, ITALIEN

MOD ATT MOGNA

20-22 SEPTEMBER ÄSPÖGÅRDEN, SKÅNE

Försonas med livet

10-13 OKTOBER BJÄRKA-SÄBY

Var skulle jag komma undan din närhet?

21-24 NOVEMBER BJÄRKA-SÄBY

Bered dig att fira mysterierna

12-15 DECEMBER WETTERSHUS

HÖSTEN 2024

LECTIO DIVINA – ATT BE MED GUDS ORD

14-20 september 2024
Monastero di Bose, Italien

Kaplan
Jonas Eveborn, pastor och preses för Ekumeniska Kommuniteten.

Vid Alpernas fot i norra Italien ligger klostret Bose som har blivit en ovärderlig förebild för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Kommuniteten i Bose utgörs av en klostergemenskap med både kvinnor och män med olika kyrkotillhörigheter. I Bose förenas det enkla och det sköna på ett förunderligt vis i såväl gemenskapen som i arkitekturen och liturgin.

Med jämna mellanrum erbjuder Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby gemensamma retreatvistelser i Bose. Den 14-20 september 2024 är det dags igen.

Retreatdagarna i Bose innehåller en kombination av gudstjänster, måltider och gemensamma vägledningar men också gott om tid för tystnad, läsning och promenader i den vidunderligt vackra naturen.

Vägledningarna leds av bröder och systrar i Bose samt av Ekumeniska Kommunitetens föreståndare Jonas Eveborn, som också är reseledare.

Vårt gemensamma program inleds lördag eftermiddag och avslutas på fredag morgon.

Varje deltagare bokar sina resor på det vis man tycker passar bäst.


Pris
I Bose praktiseras monastisk gästfrihet. Det betyder att varje pilgrim och gäst är välkommen att ge en anonym gåva till klostret utifrån sina förutsättningar. Det rekommenderade priset för att täcka kostnaderna är 60€/dygn och gäst som betalas kontant i en gåvobox. Om någon behöver ett kvitto för logikostnaderna är det möjligt att få.

Klostret har också en butik med böcker, hantverk, keramik och specerier från de egna odlingarna.

Utöver kostnaden för uppehället i klostret utgår en deltagaravgift på 1 450 kr till Ekumeniska Kommuniteten. En faktura skickas ut ca två månader innan retreaten.

Betalningen ska vara Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby tillhanda senast 1 månad innan retreaten inleds. Därefter erbjuder vi personer som står på kölista de platser som inte är bekräftade.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Eveborn på telefon 0730-20 87 53 eller preses@ekibs.se 

MOD ATT MOGNA

KORTRETREAT
20-22 september 2024
Äspögården, Skåne

Retreatledare
Liselotte J Andersson, pastor och vice preses i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

3 550 kr (enkelrum, måltider och lakan/handduk ingår i deltagaravgiften)

EKiBS kortretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS kortretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa och dagliga tideböner firas under retreaten.

Läs mer om Äspögården: aspogarden.com

Frågor om din bokning: info@ekibs.se

FÖRSONAS MED LIVET

10-13 oktober 2024
Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreatledare
Esbjörn Hagberg, biskop emeritus i Svenska kyrkan.

4 550 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Frågor om din bokning: info@ekibs.se

VAR SKULLE JAG KOMMA UNDAN DIN NÄRHET?

21-24 november 2024
Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreatledare
Carin Dernulf, pastor i Equmeniakyrkan.
Bertil Edin, pastor i Equmeniakyrkan.

4 550 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Frågor om din bokning: info@ekibs.se

BERED DIG ATT FIRA MYSTERIERNA

12-15 december 2024
Wettershus retreatgård

Retreatledare
Jonas Eveborn, pastor och preses för Ekumeniska Kommuniteten.

4 550 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Frågor om din bokning: info@ekibs.se

EKiBS temaretreater arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.