Skip to content
Menu

Ekumeniska Kommunitetens retreater

Läs mer om kommunitetens retreater under länken "Vad är en retreat?" i menyn.
Läs mer om kommunitetens retreater under länken “Vad är en retreat?” i menyn.

Ekumeniska Kommuniteten erbjuder två former av retreater: temaretreater och retreater med personlig vägledning. I temaretreaterna ges dagliga vägledningar i form av undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. De personligt vägledda retreaterna är inspirerade av ignatiansk spiritualitet. Ingen gemensam undervisning förekommer, utan samtliga deltagare möter dagligen en vägledare för samtal och handledning under retreaten.

Läs mer på sidan “Vad är en retreat?”. Hör av dig till oss på info@ekibs.se om du har frågor kring våra retreater.

HÖSTEN 2022

Solveig 5

Din kärlek väntar på mitt svar


29 september-2 oktober 2022
Nya Slottet Bjärka-Säby


Retreatledare
 Carin Dernulf, pastor i Equmeniakyrkan och generalsekreterare för barn- och ungdomsorganisationen Equmenia.
● Bertil Edin, pastor i Centrumkyrkan.

3 850 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. Du har 14-dagars ångerrätt. Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften. 

Solveig 6

Den inre öknens landskap


6-9 oktober 2022
Vägsjöfors herrgård, Värmland

Retreatledare
 Stig Petrone, pastor och konstnär, utbildad inom ignatiansk vägledning.
● Jonas Eveborn, pastor i Equmeniakyrkan och preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

4 150 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas under retreaten.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

Solveig 1

Musiken & det heliga – FULLBOKAD

3-6 november 2022
Nya Slottet Bjärka-Säby


Retreatledare
 Eric Schüldt, journalist, medarbetare på Expressen Kultur och programvärd för ”Text och musik med Eric Schüldt” i Sveriges Radio P2.

3 850 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

Solveig 4

Att komma hem – retreat i Allhelgonatid


3-6 november 2022
Storstrand, Piteå

Retreatledare
 Liselotte J Andersson, pastor i Equmeniakyrkan och vice preses i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

4 450 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas under retreaten.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

Solveig 8

STORRETREAT

Jag öppnar mig som törstig jord


17-20 november 2022
Vårdnäs stiftsgård, Linköping

Retreatledare
Jonas Eveborn, pastor i Equmeniakyrkan och preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
● Liselotte J Andersson, pastor i Equmeniakyrkan och vice preses i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
● Peter Halldorf, pastor och redaktör.

3 350 kr-4 550 kr (beroende på val av boende)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas under retreaten. Till våra storretreater har vi möjlighet att ta emot ca 70-80 deltagare.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

Solveig 10

4-dagarsretreat med personlig vägledning


20-25 november 2022
Nya Slottet Bjärka-Säby


Retreatledare
● Therese Hillgrund, diakon i Svenska kyrkan, utbildad inom ignatiansk vägledning.
● Emma Thorén, präst i Svenska kyrkan, utbildad inom ignatiansk vägledning.
● Stig Petrone, pastor och konstnär, utbildad inom ignatiansk vägledning.

6 150 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

EKiBS personligt vägledda retreater är inspirerade av ignatiansk spiritualitet. Ingen gemensam undervisning förekommer, utan samtliga deltagare möter dagligen en vägledare för samtal och handledning under retreaten. Deltagarnas andliga övningar består av bibelmeditationer, som syftar till en personlig erfarenhet av Jesus Kristus i det egna livet. Huvudansvarig för de vägledda retreaterna är Susanne Carlsson, präst i den anglikanska kyrkan och med lång erfarenhet av retreater i ignatiansk anda. Samtliga vägledare i retreaterna har genomgått utbildning i ignatiansk vägledning.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

Solveig 2

Låt ditt rike komma – retreat i adventstid


1-4 december 2022
Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreatledare
 Liselotte J Andersson, pastor i Equmeniakyrkan och vice preses i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

3 850 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

23-DSC06751

Gud kan bara älska – retreat i Taizéton


15-18 december 2022
Nya Slottet Bjärka-Säby

Arrangör: Samuel Halldorfs Stiftelse

Retreatledare
 Peter Halldorf, pastor och redaktör.
● Ulla Käll, musiker och utbildad inom ignatiansk vägledning.

3 850 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

Samuel Halldorfs Stiftelse inbjuder till en temaretreat som följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under retreaten ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. 

VINTERN 2023

19-DSC05166

Måla in ditt liv i korset
– Retreat med målning av iotakors


2-5 februari 2023
Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreatledare
 Stig Petrone, pastor och konstnär, utbildad inom ignatiansk vägledning.

4 150 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

22-DSC06003

STORRETREAT

Längre in i bönens land


9-12 februari 2023

Vårdnäs stiftsgård, Linköping

Retreatledare
Jonas Eveborn, pastor i Equmeniakyrkan och preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
● Liselotte J Andersson, pastor i Equmeniakyrkan och vice preses i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
● Peter Halldorf, pastor och redaktör.

3 550 kr-4 550 kr (beroende på val av boende)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas under retreaten. Till våra storretreater har vi möjlighet att ta emot ca 70-80 deltagare.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

20-DSC05910

Retreat vid fastans början


22-26 februari 2023
Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreatledare
Info inom kort.

5 250 kr (enkelrum och måltider ingår i deltagaravgiften)

EKiBS temaretreater följer en traditionell rytm med daglig mässa, regelbundna tideböner, måltider under musik och möjlighet till personligt samtal. Allt omges av tystnaden, vilket innebär att deltagarna inte samtalar med varandra under retreaten förutom vid den inledande måltiden. Retreaten inleds med gemensam kvällsmåltid första dagen, följd av en introduktion. I samband med aftonbönen går retreatdeltagarna in i tystnaden. Den bryts först efter frukosten på avslutningsdagen, som också är retreatens avslutande punkt.

Under EKiBS temaretreater ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna. Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Boka en plats via länken nedan. Ange namn, adress, mobilnummer och ev kostönskemål. Vid avbokning tar vi ut en avgift på 100 kr. (Du har 14-dagars ångerrätt). Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tillkommer en avgift på 15% av deltagaravgiften.

bilda_grund

EKiBS temaretreater arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.