Ensamhet & Gemenskap Symposium om monastisk spiritualitet

Ensamhet-och-gemenskap-symposium-AD1-Pilgrim

Nya Slottet Bjärka-Säby 18-20 februari 2022

Biskop Erik Varden OCSO
Trappistmunk och katolsk biskop av Trondheim

Syster Elisa Zamboni
Monastero di Bose

Moder Katarina OSB
Priorinna i Heliga Hjärtas kloster, Omberg

Munken Charbel Rizk
Syrisk-ortodoxa Korsets kloster, Ålberga

Broder Filip Maria Ekman OP
Dominikanklostret i Lyon

Symposiet är nu fullbokat

I samarbete med

I samarbete med