Generalkapitel 2021

DIGITALT VIA ZOOM
TORSDAG 12 AUGUSTI
18.00 Vesper
följt av bibelstudium | Liselotte J Andersson

FREDAG 13 AUGUSTI
18.00 Vesper
följt av kapitelsamling | Jonas Eveborn & Samuel Rubenson

LÖRDAG 14 AUGUSTI
10.30 – ca 13.30 med paus 12.00-12.30
FÖRENINGEN EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBYS ÅRSMÖTE


För regionala gruppers program, se månadsbrevet.